info@centerveda.si
Pokličite nas: +386 41 821 904
Kvedrova ulica 41 - Gaj, 2331 Pragersko

Intervju DERMANOVA

Čeprav si dober, se je potrebno razvijati naprej

ZAČETKI
Kozmetika je moje veselje že iz otroštva. Neverjetno kako sem bila srečna, ko sem se lahko naličila. S posebnim spoštovanjem sem opa-zovala urejene dame in predvsem to, kako spretno so znale upora-bljati ličila. Urejena ženska predstav-lja zame pravo ženskost. Ne govo-rim o ličenju, ki bi bilo pretirano, temveč o urejenosti na splošno. Sama zato skrbim, da sem urejena, imam rada lepe stvari. Me pa ljudje, ki se srečujejo z mano, veliko bolj poznajo po mojem pristopu do njih, prisrčnosti in predanosti, kajti vedno rada pomagam posebno takim, ki so v stiski.
Po končani ekonomski šoli sem se odločila, da bom sledila svoji srčni želji in sicer postati kozmetičarka. Vpisala sem se na ZTI v Ljubljani in končala kozmetično šolo. Imela sem izjemno srečo, da me je prakso učila gospa Milena Lorger. V vsaki učenki je našla potencial. Z njen-im pristopom in navdušenostjo nad menoj je potrdila, da je moja odločitev bila pravilna, ko sem skle-nila, da bom postala kozmetičarka. Imela sem tudi jasen cilj in sicer, da želim delati v Beauty centru v Hotelu Habakuk v Mariboru. Med samim šolanjem sem se samoinicia-tivno izobraževala pri svetovno zna-nem vizažistu Francesco Guerra, se naučila posebne manikure Jesicca, ki jo izjemni strokovnjaki izvajajo tudi holywoodskim zvezdam, medicin-sko pedikuro, …
Med šolanjem sem med ostalim morala opraviti tudi obvezno prak-so in sicer opravljala sem jo ravno tam, kjer sem si najbolj želela. Gospo Ksenijo Pehlič Simončič sem s svojim znanjem in delom kaj hitro prepričala in po zaključenem šolanju tudi pridobila na istem delavnem mestu redno zaposlitev. To mi je omogočilo še več praktičnih izkušenj, kar so zaznali tudi vodilni in tako so me napotili na pridobivanje novega naprednega znanja predvsem iz področja nege obraza in telesa v Nemčijo. To je bilo obdobje, v katerem sem poleg stro-kovnega znanja pridobila še znanje iz področja organizacije dela in zato sem sodelovala v mnogih projek-tih, z najimenitnejšimi domačimi in tujimi gosti, z znanimi glasbeniki, poslovneži, politiki, šejki, …

OD NEKDAJ RADA SKRBIM TAKO ZA SVOJ LEP VIDEZ KOT ZA LEP VIDEZ MOJIH STRANK.
Kmalu sem spoznala, da želim o delovanju človeka izvedeti nekaj več. Prevzelo me je predvsem to, kako smo si po anatomiji podobni, medtem ko po stanju duha zelo različni. Ravno zaradi tega sem se samoiniciativno odpravila na izobraževanje v Indijo, na ayurved-sko kliniko, kjer sem spoznala vedo o življenju. To je bil tudi vzvod, da sem stopila na samostojno pot. Začetki so bili podobno kot pri vseh začetnikih polni pričakovanj in tudi strahov, vendar cilj je bil jasen in sicer graditi posel na primerni kakovosti. Glede na to, da sem po duši velik estet, mi veliko pomeni lep ambient, kar je v našem centru Veda zaznati že ob samem prihodu. Vključno s tem ponujamo najsodobnejše prestižne nege obraza in telesa. Ravno tako smo specializirani za različne masaže ayurvedska masaža, različne energijske in havajska masaža ter vse ostale – od klasične masaže in tera-pevtske masaže. Ravno tako uspešno izvajamo limfno masažo, medicinsko in kraljevo pedikuro, gelne nohte, klasično manikuro, depilacije, ličenje, različne energijske terapije, medit-acije za odrasle in otroke. Posebnost našega salona je celovit pristop do človeka, kajti ponujamo tudi energijske terapije.
Življenjske izkušnje, volja in želja po uspešnem delu, so mi odprle pot v Brazilijo, kjer sem prišla v stik z ener-gijskimi terapijami, saj sem mnenja, da ima ravnovesje v življenju izje-men pomen. Tako sem dodatno nadgradila svoje znanje energi-jskih terapij pri znanem ameriškem zdravniku. V našem sodobnem cen-tru smo med ostalim opremljeni z najsodobnejšo lasersko tehnologijo za trajno odstranjevanje dlak, foto-pomlajevanje, diamantni piling, kisikove terapije, UZ, radiofrekvenco, kavitacijo, body shape, … APARATURE – naša vlaganja temeljijo na kakovosti, zato se med aparaturami najbolj osredotočamo predvsem na nemško tehnologijo, ki poleg tega, da je izredno kako-vostna, omogoča redno vzdrževanje. Podobno velja tudi za izdelke in v kolikor so kvalitetni, zelo rada poiz-kusim kaj novega. Z zanimanjem pogosto obiskujemo kozmetične sejme po vsej Evropi, kajti zaveda-mo se pomembnosti razvoja, hkrati pa vzamem sejem kot priložnost za srečanje z znanci in navezujem nove stike/naveze.
Izobraževanja menim, da so zelo pomembna, saj omogočajo razvoj v vseh segmentih – od trendov do zanimivosti, ki vse hitreje postajajo trendi ali pa nove klasične storitve. Popusti – seveda sem za to, da se stranki iz spoštovanja ponudi kakšna ugodnost. Vendar možnosti za ugod-nosti je veliko in ne zgolj popusti. Posebno v višjih odstotkih ne. Poleg tega, da zmanjšujejo lastno vred-nost, zmanjšujejo še kredibilnost salona in ustvarjajo dvome pri sami kakovosti izvedenih storitev. Nikakor pa nisem mnenja, da bi s tako veli-kimi popusti pridobili nove stranke, temveč le lovilce nizkih cen in take, ki ne cenijo kakovosti.

KAJ MENIM O DELU NA ČRNO?
Vsekakor bi se moralo omejiti. Vem, da si je na začetku zelo težko pridobi-ti prakso. Predlagam predvsem nov-incem, da si prakso najprej pridobij,o če je potrebno tudi s prostovoljnim delom v salonu, kajti lažje spozna-jo pomen kakovosti in odnosa do dela in si na tak način lažje zgradijo svojo osebnost, da se kasneje lahko oblikujejo v samostojne podjetnike. Vsaka stvar nastane iz določenega razloga in delo na črno pri tem ni izjema. Tam, kjer ni reda, vlada nered. Salon vodim sama, z veliko podporo družine. Kar pa se tiče vodenja ekipe, sem mnenja, da je pomembno sklepati kompromise, vendar le tam in v času, ko to ne vpliva na kakovost dela. Spoštujem dobro opravljeno delo in cenim ljudi, ki imajo do dela in strank korekten in predvsem pro-fesionalen odnos.

SOCIALNA OMREŽJA – menim, da so pomembna, saj nas ljudje lažje najdejo in na nek način se tudi lažje in hitreje z njimi povezujemo. Predvsem, ko gre za ozaveščanje, prikazovanje novosti ali trendov, da ne omenjam nasvetov ali uporab-nih informacij. Današnja tehnologija se z neizmerno hitrostjo razvija in v koliko ji ne sledim, nam preo-stane le stagniranje. Tisti, ki smo ust-varjalni, kreativni in polni delavnega elana, do takih načinov poslovanja z veseljem pristopamo.
Kar zadeva reklamo, pa menim, da je še vedno najboljša od ust do ust. Je najučinkovitejša, vendar na žalost je tudi najpočasnejša. Zahteva veliko zavzemanja in truda, prinaša pa najboljše stranke. Koliko pa je odvisno od našega zavzemanja in znanja, s katerim lahko dokazujemo lastno kredibilnost.

KOZMETIKA – pri kozmetiki me je, kot sem predhodno že omenila, najbolj pritegnilo ustvarjanje lepote in sicer brez meja. Biti kozmetičarka je kreativen in lep poklic, predvsem pa čist. Je pa tudi poklic, ki gledano iz poslovne ravni tudi v največji krizi ni doživel velikega padca. Omogoča razvoj in za tiste, ki znajo delati, tudi dober zaslužek.
Naziv profesionalna kozmetičarka zame pomeni odgovornost in potrdi-lo, da delam VISOKO KVALITETNO. Poleg tega pomeni, da znam ločiti odnos med strankami in zaposlen-imi, posebno ko gre za pristop do dela in ljudi. Nujno je imeti stro-kovno znanje. Dobro pa je ob tem poznati, kako do ljudi pristopati in ob tem učinkovito poslovati. Menim, da je v Sloveniji dobra izbi-ra materialov za delo tako kot tudi izdelkov, ki se ponujajo. S pomočjo distribucije sem zadovoljna in pri večini dobaviteljev je čutiti napredek pri poslovanju. Veliko pa mi pomeni-jo taki, ki ne stremijo zgolj za pro-dajo izdelkov, temveč znajo ponuditi primerno znanje, posebno ko gre za izdelke, ki so specifični ali za novosti. Ko se odločamo za materiale, je zelo pomembna kakovost. Le s kakovost- nimi materiali je mogoče zagoto-viti kakovost dela, medtem ko sled-nja izhaja iz kakovosti znanja posa-meznika. Menim torej, da moramo najprej sami veliko vlagati v znanje in izkušnje, da se lahko odločimo za kakovostno blagovno znamo oziroma tako, ki zaupamo vanjo.
Za novosti sem vedno odprta, zato nismo vezani zgolj na eno znam-ko. Večja ponudba omogoča več možnosti za razvajanje strank. Menim, da bi lahko kozmetične šole imele svoje salone, svoje blagovne znamke izdelkov in svoje proda-jalne. Dijaki bi tako pridobili prakso v širšem pomenu, kar bi omogočalo drugačen odnos do stranke, srečevali bi se z vsakdanjimi izzivi na trgu in hkrati spoznali, da kozmetična šola ni samo en predmet, ki je nekomu všeč, temveč sistem, ki zajema široko paleto pomembnih znanj.

KAJ MENIM O KVALITETI IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI?
Kar se kozmetičnega izobraževanja tiče, sem mnenja, da so šole v nekaterih stvareh boljše kot v tujini. Vprašanje je le, koliko oziroma ali se tega zavedamo in to pravilno v praksi izkoristimo. Menim tudi, da niso zgolj učitelji oziroma profesorji tisti, ki vplivajo na znanje dijakov. Velik pomen ima tudi njihovo zani-manje in samoiniciativnost do dela. To je nekaj, kar se ni mogoče naučiti. To je to, zaradi česa se odločiš ali pač ne za ta poklic.
Sama se nenehno izobražujem, saj je moja želja po novem in kakovostnejšem brezmejna.
Sem človek, ki zelo rada okuša dobrote življenja, spoznavam druge dežele in zato najraje hodim na izobraževanja k izvoru. Npr. Ayurveda Indija tam je zibelka ayurvede in ravno tam sem se naučila, kje se nabirajo zelišča in kako se pripravijo olja. To so zelo stare vede, ki še dan-danes zdravijo ljudi. Rada pridem v stik z okoljem, rada občutim naravo, iz katere prihaja to bogastvo. Izobraževala sem sem na Šrilanki, v Braziliji, Grčiji, Indiji, …
Ravno v tem času pred izidom revije sem se vrnila iz Havajev, kjer sem prišla v stik z najmočnejšo havajsko tehniko zdravljenja psihičnih blokad in starodavno terapevtsko tehniko masaže LUMI LUMI.
Tako, kot sem omenila, grem vedno k izvoru zato, ker šele takrat vem, kaj in zakaj nekomu nekaj ponujam. Kar se tiče sodelovanja s kozmetičarkami, se zelo rada družim in z njimi podelim izkušnje oziroma mnenja. Ljudje smo družabna bitja in tega se moramo zavedati. Biti samo svoj in samo zase ne prinaša dolgoročne rezultate. Izmenjava mnenj in znaj oziroma izkušenj pogosto pripomore k lažjemu raz-voju vseh v stroki in če se tega zavedamo, izkazujemo s tem še večje spoštovanje do dela in ljudi, s katerimi v kakršnikoli obliki sodelujemo.
Menim, da se Slovenci glede na kvaliteto šol absolutno premalo cenijo. Mislim, da se premalo vzpod-buja mlade talente. Sama sem mama akademskega frizerja, ki živi v tujini, kajti tam se lahko lažje izrazi in žanje velike uspehe. Se pa na srečo tudi v tem kontekstu pri nas veliko spr-eminja in sčasoma bo situacija tudi na tem področju veliko bolj uspešna.

KAJ MENIM O KVALITETI IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI?
Kar se kozmetičnega izobraževanja tiče, sem mnenja, da so šole v nekaterih stvareh boljše kot v tujini. Vprašanje je le, koliko oziroma ali se tega zavedamo in to pravilno v praksi izkoristimo. Menim tudi, da niso zgolj učitelji oziroma profesorji tisti, ki vplivajo na znanje dijakov. Velik pomen ima tudi njihovo zani-manje in samoiniciativnost do dela. To je nekaj, kar se ni mogoče naučiti. To je to, zaradi česa se odločiš ali pač ne za ta poklic.
Sama se nenehno izobražujem, saj je moja želja po novem in kakovostnejšem brezmejna.
Sem človek, ki zelo rada okuša dobrote življenja, spoznavam druge dežele in zato najraje hodim na izobraževanja k izvoru. Npr. Ayurveda Indija tam je zibelka ayurvede in ravno tam sem se naučila, kje se nabirajo zelišča in kako se pripravijo olja. To so zelo stare vede, ki še dan-danes zdravijo ljudi. Rada pridem v stik z okoljem, rada občutim naravo, iz katere prihaja to bogastvo. Izobraževala sem sem na Šrilanki, v Braziliji, Grčiji, Indiji, …
Ravno v tem času pred izidom revije sem se vrnila iz Havajev, kjer sem prišla v stik z najmočnejšo havajsko tehniko zdravljenja psihičnih blokad in starodavno terapevtsko tehniko masaže LUMI LUMI.
Tako, kot sem omenila, grem vedno k izvoru zato, ker šele takrat vem, kaj in zakaj nekomu nekaj ponujam. Kar se tiče sodelovanja s kozmetičarkami, se zelo rada družim in z njimi podelim izkušnje oziroma mnenja. Ljudje smo družabna bitja in tega se moramo zavedati. Biti samo svoj in samo zase ne prinaša dolgoročne rezultate. Izmenjava mnenj in znaj oziroma izkušenj pogosto pripomore k lažjemu raz-voju vseh v stroki in če se tega zavedamo, izkazujemo s tem še večje spoštovanje do dela in ljudi, s katerimi v kakršnikoli obliki sodelujemo.
Menim, da se Slovenci glede na kvaliteto šol absolutno premalo cenijo. Mislim, da se premalo vzpod-buja mlade talente. Sama sem mama akademskega frizerja, ki živi v tujini, kajti tam se lahko lažje izrazi in žanje velike uspehe. Se pa na srečo tudi v tem kontekstu pri nas veliko spr-eminja in sčasoma bo situacija tudi na tem področju veliko bolj uspešna.

MOJ PROSTI ČAS
Imam veliko srečo v življenju, da lahko srčno opravljam svoj sanjs-ki poklic in me že samo delovanje napolni in izpopolni. Izjemno rada obiskujem opero, gledališče, spozna-vam kulinariko, obiskujem muzeje. Rada si tudi podarim kakšno knjigo. Obiskujem jogo, šolo plesa. Misli si bistrim v naravi na dolgih sprehodih. Ko imaš rad življenje in življenje živiš, ti idej za prosti čas ne zmanjka.

Moj moto je, da nikoli nisi tako dober, da ne bi mogel biti boljši. Ko se učim rastem in bogatim sebe, svojo družino, sodelavce in izkušnjo, ki jo stranke sprejmejo v našem Centru zdravja lepote Veda

})(jQuery)